• DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

Veel van de bedrijven op Agriport A7 werken actief aan een duurzame ontwikkeling van de projectlocatie.

Duurzame ontwikkeling is volgens het Ministerie van VROM ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. Deze term is in zwang geraakt na de conferentie voor milieu en ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN) in 1992 in Rio de Janeiro. De lidstaten hebben daar afgesproken te streven naar duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkelingen worden vaak beoordeeld langs de drie dimensies People, Planet en Prosperity, die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.