• PLANET

PLANET

Er is voor het bedrijventerrein onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot de productie van duurzame energievormen. De kassen worden verwarmd met restwarmte van elektriciteitsproductie, met restwarmte uit biomassa en met geothermie.

Ook het logiesgebouw voor 360 medewerkers op bedrijventerrein Agriport A7 wordt verwarmd met duurzame warmte uit het geothermieproject van ECW Netwerk.

De ondergrond wordt op Agriport A7 gebruikt om regenwater in op te slaan, dit wordt Ondergrondse Hemelwaterberging genoemd.  Het regenwater wordt opgevangen van de daken en opgeslagen in een aquifer in de bodem.

De glastuinbouwbedrijven gebruiken biologische gewasbeschermingsmiddelen in de kassen en kunnen daarmee het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen minimaliseren.

Het gietwater wordt gerecycled, waardoor er in de tomatenteelt in de moderne kassen slechts 4 liter water nodig is per kg tomaten. In de open teelten in Zuid-Europa is het waterverbruik per kg tomaten een factor vijftien (!) hoger.

Ook datacenters werken aan verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo heeft Microsoft in april 2020 bekend gemaakt dat ze zich committeren aan de volgende drie duurzaamheidsdoelstellingen: 1) 100% hernieuwbaar vanaf 2025; 2) CO2 negatief vanaf 2030; en 3) alle CO2 die rechtstreeks door Microsoft is uitgestoten gecompenseerd vanaf 2050.

Een interview met Corporate Vice President Noelle Walsh-Elwell over de wijze waarop Microsoft deze doelstellingen wil realiseren leest u hier.