• PEOPLE

PEOPLE

De ontwikkeling van Agriport A7 speelt een belangrijke rol in de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de Wieringermeer en omstreken. Zo zijn er sinds 2006 al ruim 6.000 arbeidsplaatsen ontstaan in het gebied, op diverse opleiding niveaus.

Gemeente brengt bouwleges in rekening voor alle vergunningsplichtige bouwactiviteiten. Voor grote projecten is dat tarief in 2020 vastgesteld op 1,46% van de bouwkosten.

De bouw van de bedrijven op Agriport heeft inmiddels tientallen miljoenen euro’s aan eenmalige bouwleges opgeleverd voor Gemeente Hollands Kroon.

Datacenters worden verder, in tegenstelling tot agrarische grond, jaarlijks belast met Onroerende Zaak Belasting (OZB). Het OZB tarief wordt jaarlijks door gemeente vastgesteld en bedraagt in 2020 ruim 0,3% van de WOZ-waarde van de gebouwen.

Mede door de komst van de bedrijvigheid op Agriport kunnen maatschappelijke voorzieningen in de regio in stand worden gehouden en behoren de OZB tarieven in Hollands Kroon tot de laagste in de regio.