• WERKNEMERS

GLASTUINBOUW

De glastuinbouw is, ondanks dat er behoorlijk veel geautomatiseerd is, nog steeds een vrij arbeidsintensieve industrie.

Als vuistregel geldt dat er in de teelt van tomaten en komkommers ongeveer 6 fte (voltijd banen) per hectare werken en in de teelt van paprika is dat ruim 3 fte per hectare.

Medio 2021 zijn er ongeveer 2.450 voltijdbanen in de glastuinbouwbedrijven in Agriport A7.

Daaromheen is er een tweede schil van transportbedrijven, toeleveranciers, reparatie- en servicebedrijven en dienstverleners die indirect hun bestaansrecht ontlenen aan de glastuinbouwbedrijven in het plangebied Agriport A7. 

 

DATACENTERS

In februari 2014 is de eerste geslagen paal voor een datacenter in het plangebied Agriport A7. Dit datacenter van Microsoft is in 2015 in gebruik genomen. Inmiddels zijn er verschillende datacenters van Microsoft opgeleverd en in gebruik genomen en is ook het eerste datacenter van Google operationeel.

We zien dat er tijdens de bouw grote fluctuaties in het aantal werknemers plaatsvinden. Bij het heien zijn er nog relatief weinig mensen op de bouwplaats aan het werk maar bij de afmontage van de installaties des te meer.

Eind 2019 piekte het aantal medewerkers op de bouw voor Microsoft en Google samen korte tijd boven de 5.000 mensen per dag. Eind 2021 is het aantal bouwmedewerkers afgenomen tot ongeveer 100 mensen per dag.

Richting de zomer van 2022 verwachten we tijdelijke piekmomenten met 1.200 mensen per dag.

Een datacenter is een gebouw met veel techniek en dus ook veel onderhoud. Hiervoor zijn operators en onderhoudsmonteurs nodig. Servers worden bovendien regelmatig vervangen omdat er door technologische ontwikkeling steeds weer computers beschikbaar komen die meer rekenkracht hebben bij een lager energieverbruik.

Er zijn dus ook na de ingebruikname van een datacenter nog veel mensen werkzaam in de  datacenters.

Tijdens de digitale informatieavond van 18 oktober 2021 heeft Microsoft aangegeven dat er op dat moment 370 vaste medewerkers zijn in haar datacentercampus in Middenmeer.  Google geeft eind 2021 aan dat in hun datacenter in Middenmeer op dat moment ongeveer 125 vaste medewerkers zijn, waaronder IT-specialisten, technici, bewakers, cateringpersoneel en faciliteitbeheerders.

In de datacenters van Microsoft en Google zijn derhalve eind 2021 zo’n 500 vaste banen. Dit is exclusief de bouwbedrijven en externe bedrijven.

 

 

BUSINESS PARK

Medio 2021 zijn er ca. 35 bedrijven gevestigd op het business park. Het aantal werknemers per bedrijf verschilt aanzienlijk en sommige bedrijven hebben ook weer werknemers die deels in andere vestigingen werken. Het is daarom niet eenvoudig om een exact aantal werknemers te noemen. Als we een grove inschatting maken van het aantal mensen dat de vestiging op Agriport A7 in Middenmeer basis heeft voor meer dan de helft van de week, dan komen we uit op ongeveer 700 Fte.

In totaal werkten er anno 2020 dagelijks zo’n 5.000 tot 6.000 mensen in het plangebied Agriport A7. Het aantal mensen dat actief is in de bouw zal in de toekomst minder worden en het aantal mensen dat vast op de locatie werkt zal in de toekomst toenemen. Voorlopig zal dit nog wel blijven fluctueren.