• DATACENTERS

DATACENTERS

Een berichtje posten op Facebook? Een foto op Snapchat? Iets bestellen bij BOL.com? Een rekening betalen? Al deze zaken gaan tegenwoordig door of in een datacenter. De hoeveelheid digitale data groeit nog steeds exponentieel en het einde is nog niet in zicht. De wereld gaat steeds meer online.

Datacenters maken het mogelijk om op afstand ‘in the cloud’ te werken en, zoals bleek tijdens de Coronacrisis, ook op afstand lessen te volgen via diverse online platforms

De komst van Artificial Intellegence (AI) toepassingen zal deze groei nog verder aanjagen evenals alle camerasystemen en autonome transportsystemen.

Microsoft kocht eind 2013 een kavel van ruim 35 hectare en heeft daar sindsdien onafgebroken gebouwd aan een van de grootste Cloud Datacenters van Europa. In 2018 heeft Microsoft een uitbreidingskavel gekocht van 15 hectare.

In de zomer van 2018 heeft Google bekend gemaakt dat zij een kavel van ruim 70 hectare hebben gekocht in het plangebied Agriport. Hiervan is nu ongeveer 1/3 deel in gebruik genomen.

De grote kavels, een robuust elektriciteitsnetwerk en redundante glasvezelverbindingen met dark fiber naar de Amsterdam Internet Exchange. En de mogelijkheid om restwarmte te benutten in de naastgelegen glastuinbouwbedrijven die daarmee in de toekomst makkelijker van het aardgasnet afgekoppeld kunnen worden.

Dat zijn de belangrijkste redenen voor de vestiging van datacenters in het plangebied Agriport A7.

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co