• PLANET

PLANET

Er is voor het bedrijventerrein onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot de productie van duurzame energievormen. De kassen worden verwarmd met restwarmte van elektriciteitsproductie, met restwarmte uit biomassa en met geothermie.

Ook het logiesgebouw voor 360 medewerkers op bedrijventerrein Agriport A7 wordt verwarmd met duurzame warmte uit het geothermieproject van ECW Netwerk.

De ondergrond wordt op Agriport A7 gebruikt om regenwater in op te slaan, dit wordt Ondergrondse Hemelwaterberging genoemd.  Het regenwater wordt opgevangen van de daken en opgeslagen in een aquifer in de bodem.

De glastuinbouwbedrijven gebruiken biologische gewasbeschermingsmiddelen in de kassen en kunnen daarmee het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen minimaliseren.

Het gietwater wordt gerecycled, waardoor er in de tomatenteelt in de moderne kassen slechts 4 liter water nodig is per kg tomaten. In de open teelten in Zuid-Europa is het waterverbruik per kg tomaten een factor vijftien (!) hoger.

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co