• PEOPLE

PEOPLE

Agriport A7 heeft een belangrijke rol gekregen in de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de Wieringermeer en omstreken. Zo zijn er sinds 2006 al ruim 6.000 arbeidsplaatsen ontstaan in het gebied, op diverse opleiding niveaus.

Gemeente brengt bouwleges in rekening voor alle vergunningsplichtige bouwactiviteiten. Voor grote projecten is dat tarief in 2020 vastgesteld op 1,46% van de bouwkosten.

De bouw van de bedrijven op Agriport heeft inmiddels tientallen miljoenen euro’s aan eenmalige bouwleges opgeleverd voor Gemeente Hollands Kroon.

Datacenters worden verder, in tegenstelling tot agrarische grond, jaarlijks belast met Onroerende Zaak Belasting (OZB). Het OZB tarief wordt jaarlijks door gemeente vastgesteld en bedraagt in 2020 ruim 0,3% van de WOZ-waarde van de gebouwen.

Mede door de komst van Agriport kunnen maatschappelijke voorzieningen in de regio in stand worden gehouden en behoren de OZB tarieven in Hollands Kroon tot de laagste in de regio.

Verder ondersteunen veel van de bedrijven op Agriport lokale initiatieven met sponsoring in natura of geld.

Begin 2020 heeft Agriport A7 BV met Mercury Engineering bij Middenmeer in samenwerking met een lokaal initiatief ‘Middenmeer in Beweging’ een vrijliggend wandelpad aangelegd.

Microsoft heeft zelf een Community Empowerment Fund opgericht waarmee ze structureel €. 200.000,= euro per jaar beschikbaar stellen voor lokale initiatieven.

Daarnaast heeft Microsoft in samenwerking met lokale ondernemersverenigingen een bedrag van €. 100.000,= beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in het kader van de Corona crisis.

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co