• ENERGY COMPANY ECW NETWORK BV

ECW NETWORK BV

De glastuinbouwbedrijven hebben in 2006 een gezamenlijk energiebedrijf opgezet voor het opwekken en transport van elektriciteit, data, warmte, water en koolstofdioxide.

Dit bedrijf opereert onder de naam ECW Netwerk BV.

Energiebedrijf ECW Netwerk BV houdt zich onder meer bezig met geothermie. Dit is een duurzame vorm van energie waarbij warm grondwater uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Op dit moment voorziet ECW Netwerk alle glastuinbouwbedrijven op Agriport A7 van aardwarmte. Ook wordt het logiesgebouw op bedrijventerrein Agriport A7 verwarmd met aardwarmte.

Doelstellingen

De doelstellingen van ECW Netwerk BV is het zo goed mogelijk bedienen van de bedrijven op Agriport A7 door het exploiteren en ontwikkelingen van zaken die een individueel bedrijf niet kan doen maar gezamenlijk wel tot voordeel leiden. Voorbeelden hiervan zijn de energie infrastructuur, installaties en de gietwater activiteiten op Agriport A7.

Dit heeft als resultaat dat de klanten op Agriport A7 zeker zijn van:

  • Voordelige tarieven door onderlinge handel middels het Energie-web
  • Duurzame energie opwekking door onder andere geothermie, warmte krachtkoppelingen en zonne-energie.
  • Continue focus op ontwikkeling en optimalisatie van het netwerk en installaties ten behoeve van de duurzame energievoorziening.

Kernwoorden van ECW Netwerk BV bij het realiseren van deze doelstellingen zijn: synergie, duurzaamheid, optimalisatie en ontwikkeling.

Op de website van ECW Netwerk BV (www.ecwnetwerk.nl) vindt u meer informatie.

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co