• EMPLOYEES

GREENHOUSE HORTICULTURE

De glastuinbouw is, ondanks dat er behoorlijk veel geautomatiseerd is, nog steeds een vrij arbeidsintensieve industrie.

Als vuistregel geld dat er in de teelt van tomaten en komkommers ongeveer 6 fte (voltijd banen) per hectare werken en in de teelt van paprika is dat ruim 3 mensen per hectare.

Medio 2020 zijn er ongeveer 2.400 voltijdbanen in de glastuinbouwbedrijven in Agriport A7.

Daaromheen is er een tweede schil van transportbedrijven, toeleveranciers, reparatie- en servicebedrijven en dienstverleners die indirect hun bestaansrecht ontlenen aan de glastuinbouwbedrijven in het plangebied Agriport A7. 

 

DATACENTERS

De eerste paal voor een datacenter in het plangebied Agriport A7 is in 2014 geslagen en eind 2015 is het eerste datacenter in gebruik genomen.

We zien dat er tijdens de bouw grote fluctuaties in het aantal werknemers plaatsvinden. Bij het heien zijn er nog relatief weinig mensen op de bouwplaats aan het werk maar bij de afmontage van de installaties des te meer.

Eind 2019 piekte het aantal medewerkers op de bouw voor Microsoft en Google samen korte tijd boven de 5.000 mensen per dag. De komende tijd (2020-2021) verwachten we tijdelijke piekmomenten met 2.200 mensen per dag.

Een datacenter is een gebouw met veel techniek en dus ook veel onderhoud. Hiervoor zijn operators en onderhoudsmonteurs nodig. Servers worden bovendien regelmatig vervangen omdat er door technologische ontwikkeling steeds weer computers beschikbaar komen die meer rekenkracht hebben bij een lager energieverbruik.

Er zijn dus ook na de ingebruikname van een datacenter nog veel mensen werkzaam in een datacenter.

De komende jaren zal dit aantal vaste banen naar verwachting groeien tot 1.500 – 2.000 Fte.

 

 

BUSINESS PARK

Medio 2020 zijn er ca. 35 bedrijven gevestigd op het business park. Het aantal werknemers per bedrijf verschilt aanzienlijk en sommige bedrijven hebben ook weer werknemers die deels in andere vestigingen werken. Het is daarom niet mogelijk om een exact aantal werknemers te bepalen. Als we een grove inschatting maken van het aantal mensen dat de vestiging op Agriport A7 in Middenmeer basis heeft voor meer dan de helft van de week, dan komen we uit op ongeveer 700 Fte.

In totaal werken er anno 2020 dagelijks zo’n 5.000 tot 7.000 mensen in het plangebied Agriport A7. Het aantal mensen dat actief is in de bouw zal in de toekmost minder worden en het aantal mensen dat vast op de locatie werkt zal in de toekomst toenemen. Dit zal voorlopig nog wel blijven fluctureren.

 

 

 

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co