• GUIDED TOURS

GUIDED TOURS

De afgelopen jaren zijn er duizenden rondleidingen gedaan in het plangebied Agriport, waarvan vele via Bezoek Agriport.nl bij kwekerij Barendse DC.

Helaas is dat niet meer mogelijk!

De productie en oogst van voedselveilige producten brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om er alles aan te doen om de verspreiding van plantenziektes te voorkomen. Dan zijn er namelijk minder bestrijdingsmiddelen nodig die worden ingezet om plantenziektes en platen te bestrijden.

Dit heeft helaas tot gevolg dat er geen rondleidingen meer worden gegeven in de glastuinbouwbedrijven in Agriport. De glastuinbouwbedrijven vragen uw begrip hiervoor.

© Agriport A7 - Gemaakt door Cees en Co